Visie

De Praktijk voor Manuele Therapie De Ronde Venen wil hèt centrum zijn waar men aan denkt als men klachten aan de wervelkolom heeft. De praktijk wil hierin toonaangevend zijn. Dit betekent dat er veel aandacht is voor de alle ontwikkelingen binnen de Manuele Therapie en McKenzie. De visie op gezondheid vertaalt zich naar een actieve rol van de patiënt waarin eigen verantwoordelijkheid voor gezond worden en gezond blijven centraal staan. Evidence Based Practice is het uitgangspunt van ons technisch handelen.

Wij streven door intervisie, interne scholing en casusbesprekingen een hechte samenwerking na, zodat de verwezen patiënten altijd op eenzelfde manier behandeld worden. In ons streven naar samenwerking werken we samen met gelijkgestemde fysiotherapie praktijken om indien nodig, de behandeling voort te zetten of preventieve aandacht te geven in de zin van gerichte training.

De praktijk wil hiermee een netwerk vormen om zo gezamenlijk de kwaliteit de geboden zorg te waarborgen. De praktijk voor Manuele Therapie De Ronde Venen wil een centrale rol spelen in deze ketenzorg.