Werkwijze

  1. Uw huisarts verwijst u door naar onze praktijk of u kunt zelf een afspraak maken met onze praktijk.
  2. U maakt telefonisch, via e-mail of via het contactformulier op onze website een afspraak.
  3. U wordt dezelfde dag door onze secretaresse gebeld en kunt meestal binnen enkele dagen terecht.
  4. Screening en intake. Tijdens de eerste screening brengen wij uw klachten in beeld. Hiervoor stellen we een aantal gerichte vragen en voeren we een lichamelijk onderzoek uit.
  5. Blijkt manuele therapie de juiste oplossing voor uw klachten, dan bespreken we het plan van aanpak, waaronder een inschatting van het aantal noodzakelijke behandelingen.
  6. Na afronding van de behandeling wordt de verwijzer schriftelijk op de hoogte gesteld van de resultaten.