Ruggenspraak

Onze praktijk is initiator en lid van het samenwerkingsverband Ruggenspraak.
Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende paramedische praktijken in de gemeente De Ronde Venen.   Op dit moment is er een geprotocolleerde  samenwerking  met   het Medisch Trainingscentrum Mijdrecht gelegen aan  de Stadhouderlaan 4a.

De doelstelling van de onderlinge samenwerking  is het bieden van een vraag gestuurde specialistische zorg , toegesneden op de behoeften van patiënt met klachten aan de wervelkolom, waarbij sprake is van een gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid met expliciete deelverantwoordelijkheden. Bij de screening, intake en afstemming van therapeutische interventies staat de patiënt centraal.

De praktijken stimuleren en ondersteunen activiteiten en projecten gericht op samenhang en afstemming van de zorg. Op deze wijze is het samenwerkingsverband op weg naar een keten van zorg in de regio, waarbij naast manuele therapie, fysiotherapie, ook Mensendieck en andere disciplines een rol kunnen spelen.